สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ให้การต้อนรับ นางสาวกัญญาภัค จันทา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 #นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย #เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ #นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และบุคลกรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพรชบูรณ์ นำโดย #นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ #บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพรชบูรณ์ พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ #นางสาวกัญญาภัค จันทา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
ทั้งนี้ #นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้กล่าวให้การต้อนรับและ #นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้กล่าวแสดงความยินดี กับ #นางสาวกัญญาภัค จันทา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ในครั้งนี้ด้วย

Views: 57