สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. #นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย #นางสาวอุ่นใจ เทศสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ #นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสระแก้ว โดยมี #นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นแบบกัลยาณมิตร
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสระแก้ว ณ อาคารเฉลิมราช รัชกาลที่ 10 ในครั้งนี้ด้วย

  • ภาพข่าว/บทความ: นางยุพนนาฎ  เกตานนท์
  • เผยแพร่: นาย ศุภเศรษฐ์   พึ่งบัว

Views: 7