สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ผอ.สพม.สระแก้ว ร่วมรายการ SAKAEO One Team EDUCATION Talk.

>>> วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมรายการ SAKAEO One Team EDUCATION Talk. โดยมี รจนา เทียมจันทร์, นางนงนุช บุตรสนาม ศึกษานิเทศก์ฯ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ
>>> โดย ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้กล่าวถึงแนวทางการขับคลื่อนการบริหารงานด้านการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด รวมถึง “การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” และประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สระแก้ว ผ่านรายการวิทยุและ Facebook Live ณ สถานีวิทยุในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว

Views: 85