สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย ข้อ 4 ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดความรู้ที่สูงขึ้น

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. #นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย #เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อม #นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย #ข้อ 4 #ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดความรู้ที่สูงขึ้น” ทั้งนี้ในเวลาต่อมา นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ร่วมการประชุมเพื่อเน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวข้างต้นสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผมสำเร็จ ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

Views: 10