สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ผอ.สพม.สระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานพิธีทำบุญปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับ นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนสระแก้ว ณ โดมโรงเรียนสระแก้ว

Views: 3