สพม.สระแก้ว
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้ง

การดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย

การดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว 14/2566)

Views: 196