สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย เรือโท สุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และนาง อรอนงค์ บุญมี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ดำเนินการประชุมร่วมกับ คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ (ประธานคณะอนุกรรมการ) ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 152