สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย โดย ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นาายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นำคณะบุคลากรในสังกัดดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม..คลิก

Views: 46