สพม.สระแก้ว
ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นายเอื้ออังกูร พวงแก้ว

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นายเอื้ออังกูร พวงแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “เพรชแห่งแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ

Views: 50