สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2566

>> วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ (ประธานคณะอนุกรรมการ) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว, พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว และคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสระแก้ว
>> โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นายสีดา เทียบอุ่น, เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ณ สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
>> โดยมี ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นายสีดา เทียบอุ่น, เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ณ สนามสอบโรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

Views: 234