สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ผอ.สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนทัพพระยาพิทยา)

>>>>>>วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน  วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนทัพพระยาพิทยา) เพื่อติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องใน วันครู 2566 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนทัพพระยาพิทยา อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

Views: 50