สพม.สระแก้ว
การขับเคลื่อนจริยธรรมข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว กล่าวคำปฏิญานตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)

เครดิต (ภาพข่าว/บทความ) : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.สระแก้ว


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ และนายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวคำปฏิญานตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมมหาพรหมราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 247