สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สท้าน วารี ผอ.สพม.สระแก้ว

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เนื่องจากได้รับการคัดเลือกและพิจารณาองค์กรและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ “ผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา (ภาคตะวันออก)”


Views: 155