สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัด สพม.สระแก้ว รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือฯ

>>>>> วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว, นางสาววันฤดี สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม, นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม,  นางสุดา บุญเถื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม, นางสาวณัฐพร   พิทักษ์สงคราม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมกันนี้ ดร.สท้าน วารี ได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือฯ ณ ห้องประชุมพรหมมหาราชินี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

>>>>> โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 (ประธานคณะกรรมการฯ),  นางสมพร คำพานุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 (กรรมการฯ), นางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปานน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (กรรมการฯ), และนางดารินทร์ โคษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไพรจิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (กรรมการฯ), คณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือฯ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้แก่ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม และโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 

 

Views: 29