สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ***ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย***

รายละเอียดการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ***ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย***


Views: 220

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบ O-Net ระบบ Digital Testing ม.6


Views: 340

ข่าวรับสมัคร

สพม.สระแก้ว เรียกผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รอบ 4) จำนวน 8 อัตรา

Views: 956

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

รับรายงานตัวขัาราชการครูบรรจุใหม่

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้ให้การต้อนรับบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานราชการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าเกษมพิทยา

Views: 106

ข่าวรับสมัคร

สพม.สระแก้ว เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 3 จำนวน 14 อัตรา

Views: 916

ข่าวรับสมัคร

สพม.สระแก้ว บรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อม นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา ปฐมนิเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยมี นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 64

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Views: 1014

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Views: 1

ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องใน “วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี”

วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จัดกิจกรรม วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗โดยมี นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา พร้อมทั้ง นายสมคิด แตงพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ให้เกียรติเป็นผู้นำสวด นางพันทิพา สวาสุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางจุฑามาส เทพหัสดิน อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว และผู้อำนวยการ (กลุ่ม/หน่วย) และบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมทำบุญเนื่องใน วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ ๒๑ ปี ในวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ห้องประชุมมหาพรมราชีนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 80

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2567

หนังสือแจ้งส่งคำร้องขอย้ายครู (กรณีปกติ)

Views: 542

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว

หนังสือแจ้งประกาศรับย้ายผู้บริหาร

Views: 95

ข่าว ประกาศ/คำสั่ง/แต่งตั้งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัคร

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ)

หนังสือแจ้งประกาศย้ายผู้บริหารสถานศึกษา


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประกาศตำแหน่งว่าง


สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 องค์ประกอบตัวชี้วัดฯ


Views: 247

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Views: 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว จัดประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) กับโรงเรียนคุณภาพในสังกัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสมคิด แตงพรม รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประธานประชุม พร้อมกับ นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นายสมพงค์ พระเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) กับโรงเรียนคุณภาพในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวังไพรวิทยาคม เนื่องในโอกาสได้รับการคัดสรร “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม (One School One Innovation)” ระดับเหรียญเงิน ดำเนินการโดยคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับภูมิภาค

จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 1084 โรงเรียน โดยมีผลการคัดสรร ได้รางวัล
– ระดับ เหรียญทอง 28 ผลงาน
– ระดับ เหรียญเงิน 59 ผลงาน
– ระดับ เหรียญทองแดง 142 ผลงาน

Views: 35