สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

สุดปังห้องเรียนคุณภาพ “กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ” รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนขอชื่นชม และให้กำลังใจ ดร.สท้าน วารี ผอ. สพม.สระแก้วพร้อมทีมงาน และนายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผอ.โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว และคณะคุณครูทุกท่าน ตลอดจน ลูกนักเรียนทุกคน

ซึ่งโรงเรียนได้เปิดมุมมองใหม่…ห้องเรียนคุณภาพศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ปรับปรุงห้องเรียน เพื่อให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้พัฒนาห้องเรียนศิลปะเดิม เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าเรียน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการจัดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และการแสดงออก ทั้งงานทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

 

เครดิต : https://www.dailynews.co.th/news/2548758/

Views: 60