สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนมิถุนายน 2566

>>> วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน วารี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนมิถุนายน 2566 กับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ดังนี้

>>> เวลา 09.00 น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ โรงพยาบาลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

 

>> เวลา 13.00 น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ สถานที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ปลูกป่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  สถานที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ปลูกป่า ณ ลานอเนกประสงค์ ม.6 ต. ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

Views: 30