สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนทัพราชวิทยา โดยมี นายวิษณุ เกิดในหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา ให้การต้อนรับ

Views: 12