สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันอนันทมหิดล

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสท้าน วารี ผอ.สพม.สระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รองสพม.สระแก้ว พร้อมด้วย นางสาวชุติมา แสงสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวกัญญาพร ทองเจริญ นักวิชาการพัสดุ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันอนันทมหิดล ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงพยาบาลตาพระยา ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

Views: 3