สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สระแก้ว ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

เครดิตภาพ: #ประชาสัมพันธ์ สพป.สก.1
เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.09 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายอัมพร พินะสา. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุม ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

Views: 40