สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ประชุมขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว (ประธานการประชุม) พร้อมกับ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ นาย จำเนียร พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว (ประธานสหวิทยาเขตวังบูรพา) นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ (ประธานสหวิทยาเขตปิ่นมาลา), นางสาววันฤดี สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม, นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 2