สพม.สระแก้ว
ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดผลงานและรางวัลของนักเรียน

สพม.สระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ที่มา: #โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คุณครูศิริประภา วงษ์คำนา เเละคุณครูพัชราวรรณ สุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมเเข่งขันรายการเอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ ผลการเเข่งขัน นางสาวสโรชา จำศรี, นางสาวอริยา ลาภกระโทก, นายอภินันท์ ตะโลกลาง ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๖ นายกฤตภาส มลฑก ได้รับรางวัลเหรียญทอง นางสาวมธุรส ท่วมตะคุ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เด็กหญิงชญาณิศา มานนท์ เด็กหญิงวรัญญา ภู่สว่าง ได้รับทรางวัลเหรียญทอง

 

Views: 24