สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

สพม.สก.ร่วมประชุมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ ทองปาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวชุติมา แสงสี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 2 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) เขตตรวจราชการที่ 9 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

Views: 68