สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566โรงเรียนซับม่วงวิทยา

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมกับ นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา
โดยมี ว่าที่ ร.ต.บรรบต อินทร์พิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนซับม่วงวิทยา นายพรชัย กิจนิมิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา และ นายวิษณุ เกิดในหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา ให้การต้อนรับ

Views: 8