สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2566

ที่มา: #กระทรวงศึกษาธิการ  https://ops.moe.go.th/ร่วมลงนามถวายพระพร-28-07-66

Views: 102