สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โดย ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

Views: 48