สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม ไอเดียเจ๋งสร้างห้องเรียน “ดาราศาสตร์”

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอชื่นชม และให้กำลังใจ ดร.สท้าน วารี ผอ. สพม. สระแก้ว พร้อมทีมงาน และนายชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์ ผอ.โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว และคณะคุณครูทุกท่าน ตลอดจน ลูกนักเรียนทุกคน โดยห้องเรียน APOLLO 217 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาห้องเรียนดาราศาสตร์ (ห้อง 217) เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าเรียน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการจัดการเรียนรู้ ด้วยแนวคิดห้องเรียนสองระบบ ซึ่งนอกจากห้องเรียนจะสามารถใช้ในการจัดเรียนการสอนได้แล้ว ห้องเรียนดาราศาสตร์แห่งนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นท้องฟ้าจำลองที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น แบบจำลองระบบสุริยะ แผนที่ดวงดาว และแผนภาพดาวจักรราศี

เครดิต : https://www.dailynews.co.th/news/2548737/

Views: 80