สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ผอ.สพม.สระแก้ว เปิดโครงการการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดกิจกรรมตามโครงการการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
>>>โดยมี นายสีดา  เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมฯ ต่อ ดร.สท้าน  วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมทั้งได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

Views: 14