สพม.สระแก้ว
ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดผลงานและรางวัลของบุคลากร

สพม.สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบ “รางวัลเสมาพิทักษ์”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้เกียรติมอบ “รางวัลเสมาพิทักษ์” แก่ผู้พัฒนางานด้านหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
  1. นายสีดา เทียบอุ่น (รอง ผอ..สพม.สระแก้ว)
  2. นายธนินทร์ วงษ์สกุล (รอง ผอ.รร.วังน้ำเย็นวิทยาคม)
  3. นายเด่นชัย บุญทองโท (ครูโรงเรียนอรัญประเทศ)
และมอบเกียรติบัตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แก่โรงเรียนในสังกัด โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบ เกียรติบัตร ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 23