สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานและรางวัลของบุคลากร

ผอ.สพท.ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 ชนะเลิศ ระดับภาค กลุ่มผู้บริหารการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับ นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 ชนะเลิศ ระดับภาค กลุ่มผู้บริหารการศึกษา

Views: 26