สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ 2566 ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12:00 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย นายสีดา เทียบอุ่น พร้อมด้วย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และบุคลากรในสังกัด ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ 2566 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

 

Views: 4