สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ประชุมผู้บริหาร สพท.กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ 9

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 #นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย #เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ #นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

โดยมี นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ประธานประชุม

Views: 7