สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ท่านอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ขอบคุณ (ภาพข่าว/บทความ) : นางสาว ณัชน์ชรินดา  นาเมือง (นักจัดการงานทั่วไป)


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วย ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และ นางกรุณา แก้วประทีป ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยท่านอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พร้อมคณะ ณ หอประชุมโรงเรียนซับม่วงวิทยา อำเภอตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 114