สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.

ติดตามรับชม รายการพุธเช้าข่าว…สพฐ. ครั้งที่ 23/2566 ประจำวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมาย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ, นายสีดา เทียบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และบุคลากรในสังกัด ติดตามรับชม “รายการพุธเช้าข่าว…สพฐ. ครั้งที่ 23/2566 ประจำวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566” ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 2