สพม.สระแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารโรงเรียนในสังกัดภารกิจผู้บริหารหน่วยงาน

ดร.สท้าน วารี ผอ.สพม.สระแแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

ขอบคุณ (ภาพข่าว/บทความ) : นางสาว ณัชน์ชรินดา  นาเมือง (นักจัดการงานทั่วไป)


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกันการฆ่าตัวตาย และช่วยเหลือผู้ที่มีความคิดทำร้ายตนเอง เขตสุขภาพที่ 6 กิจกรรมที่ 2 สร้างต้นแบบ “นักเรียนจิตดี” นำร่อง จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมโรงเรียนสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 14