สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.

คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับนายฐานิสร์ เทียนทอง เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น. นางจุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว เข้าร่วมกับคณะท่าน ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการ สพม.สระแก้ว และ นายสีดา เทียบอุ่น เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสพม.สระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.สระแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับนายฐานิสร์ เทียนทอง เนื่องในโอกาสที่มาดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Views: 20