สพม.สระแก้ว

ฝ่ายบริหาร (กลุ่ม/หน่วย)

t

นายพรชัย  กิจนิมิตร์
ผอ.รร.ตาพระยา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-688-8313

http://www.taprayaschool.ac.th/index2.html
ว่าที่ ร.ต.ธนาโชค แก้วประทีป
ผอ.รร.คลองน้ำใสวิทยาคาร

หมายเลขโทรศัพท์ 086-926-7444

https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1027740309
นายจำเนียร พวงแก้ว
ผอ.รร.ทัพพระยาพิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ 081-664-6400

tuppit@gmail.comhttp://www.tuppit.ac.th/
นายอภิรัฐร์ รอดเกิด
ผอ.รร.ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้วฯ

หมายเลขโทรศัพท์ 095-524-3964

inforgraphic.rwr@gmail.comhttp://www.romklaowattananakorn.ac.th/
นายวิษณุ  เกิดในหล้า
ผอ.รร.ทัพราชวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ 085-085-7979

thapratwitthaya@gmail.comhttps://thaprat.thai.ac/
ว่าที่ ร.ต.บรรพต อินทร์พิมพ์
ผอ.รร.ซับม่วงวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ 089-882-7420

submuang@gmail.comhttps://www.submuang.ac.th

นางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.รร.สระแก้ว (ประธานสหวิทยาเขตวังบูรพา)

หมายเลขโทรศัพท์ 084-566-7475

Sakaeo@sakaeoschool.ac.thhttp://www.sakaeoschool.ac.th
นางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.รร.สระแก้ว (ประธานสหวิทยาเขตวังบูรพา)

หมายเลขโทรศัพท์ 084-566-7475

Sakaeo@sakaeoschool.ac.thhttp://www.sakaeoschool.ac.th

tmm name=”%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2″]

นางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.รร.สระแก้ว (ประธานสหวิทยาเขตวังบูรพา)

หมายเลขโทรศัพท์ 084-566-7475

Sakaeo@sakaeoschool.ac.thhttp://www.sakaeoschool.ac.th

tmm name=”%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2″]

นางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.รร.สระแก้ว (ประธานสหวิทยาเขตวังบูรพา)

หมายเลขโทรศัพท์ 084-566-7475

Sakaeo@sakaeoschool.ac.thhttp://www.sakaeoschool.ac.th
นางจุฑามาส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผอ.รร.สระแก้ว (ประธานสหวิทยาเขตวังบูรพา)

หมายเลขโทรศัพท์ 084-566-7475

Sakaeo@sakaeoschool.ac.thhttp://www.sakaeoschool.ac.th

Views: 2