สพม.สระแก้ว

ข้อมูลผู้บริหาร


ผอ.สพม.สระแก้ว

นายประยงค์ สารภูมิ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : 065-2699529 , อีเมล : psarapoom@gmail.com

 

รอง ผอ.สพม.สระแก้ว

นายสมคิด แตงพรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : 085-772-5280 , อีเมล : kru.kid.tae@gmail.co.th

นางพันทิพา สวาสุ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : 0xx-xxx,xxxx , อีเมล : pantipasavasu@gmail.co.th


Views: 993