สพม.สระแก้ว

ข้อมูลการติดต่อ

 • ที่ตั้ง      >>1991 ม.2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
 • อีเมล     >> saraban04341@obec.go.th
 • เฟชบุ๊ค  >> https://www.facebook.com/spm.sakaeo
 • Twitter >>https://twitter.com/EduSaKaeo

หมายเลขภายใน

ติดต่อ  037 247 904

 • ต่อ 1 หน่วยตรวจสอบภายใน
 • ต่อ 1 กลุ่มอำนวยการ
 • ต่อ 1 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ต่อ 2 กลุ่มนโยบายและแผน
 • ต่อ 2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 • ต่อ 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • ต่อ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ต่อ 4 เลขานุการ ผอ.สพท
 • ต่อ 5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
 • ต่อ 5 กลุ่มกฏหมายและคดี
 • ต่อ 6 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แผนที่

Views: 1164