สพม.สระแก้ว

กลุ่มกฏหมายและคดี

นางสาวรัตนา อุกำแพง
นิติกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 064-635-1690

Views: 14