สพม.สระแก้ว
ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

ข่าวสารโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ขอบคุณ (ภาพ/บทความ) : #โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม


เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เเละการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู็เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ เเละการป้องกันที่ถูกต้อง โดยมีคุณครูพรชัย เฉนียง นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

Views: 56