สพม.สระแก้ว
ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนตาพระยา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนตาพระยานำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายพรชัย กิจนิมิตร์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี เป็นคนดีและมีน้ำใจ

Views: 146