สพม.สระแก้ว
ข่าว กิจกรรมภายใน สพท.

การประชุมอนุกรรมการบูรณาการเพื่อสุขภาวะเด็กภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.สท้าน วารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มอบหมายให้ เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว พร้อมด้วย นางสาว ณัชฌาวรรณ ปัญญาดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอนุกรรมการบูรณาการเพื่อสุขภาวะเด็กภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Video Conference (โปรแกรม Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมปิ่นบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

Views: 5