สพม.สระแก้ว

กลุ่มอำนวยการ

นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวศิริ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 096-194-5393

นางสาวศุภญา แจ้งกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวประไพ คำซาว
นักจัดการงานทั่วไป
นายธนกร ไชยนิคม
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวศิริกาญจน์ พันธุ์สง่า
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกนกพร จิตรช่วย
พนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน)
นายวิเชียร ศรีมาศ
พนักงานขับรถยนต์
นายศราวุฒิ สุพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

Views: 26