สพม.สระแก้ว

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร
ผอ.รร.ท่าเกษมพิทยา

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขโทรศัพท์ 082-443-4195

นายศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Views: 25