สพม.สระแก้ว

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาว วราภรณ์ ชมเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 095-164-6523

Views: 29