สพม.สระแก้ว

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางสาววันฤดี สำราญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 0xx-xxx-xxx, เมล 

นางสาวจันทิมา เกตุมณี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวยุพนนาฏ เกตานนท์
พนักงานราชการ(ช่วยราชการ สพท.)

Views: 150